CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.

72% av CFD-konton tillhörande icke-professionella kunder förlorar pengar.

Meny

Hur fungerar en handel med CFD:er för index?

CFD:er tillåter dig att handla index utan att köpa den underliggande tillgången. Det här snabba sättet för att få exponering av den underliggande tillgången är bara en av de fördelar som finns med CFD-handel för index. Dessa CFD:er sparar tid i jämförelse med traditionella marknader, detta genom att de tillåter för omedelbar handel under handelstimmarna, samt möjligheten att utöka köpkraften med hjälp av hävstångseffekten. Den här hävstången kan öka potentiella vinster, men ökar även handlarens exponering för potentiella förluster.

Skillnaden mellan indexfonder och CFD:er för index

Traditionellt sett köper en investerare en andel eller aktie av en indexfond. Dessa är sammansatta av traditionella mäklarhus som köper tillgångar som handlas på NYSE, NASDAQ, LSE, med flera. Vid slutet av varje handelsdag beräknas fondens totala tillgångar, samt att värdet av varje andel justeras. Endast då kan en aktieägare sälja sin andel till den öppna marknaden. Vid stängning nästa dag är köpare tillåtna att köpa dessa släppta aktier till den dagens nya värde. Detta gör att handel med fondindex är komplicerat, detta eftersom att affären är placerad innan det rätta värdet är beräknat.

När du handlar med CFD:er köper du inte den underliggade tillgången. Istället skriver handlaren på ett kontrakt som är baserat på rörelsen av ett index eller instrument. Utöver detta handlas dessa med en hävstång, vilket betyder att om andelen erbjuds med en hävstång på 1:10, samt är värderad till 100 euro, är den initiala betalningen endast 10 euro.

Om du exempelvis väljer att placera en köpposition och värdet stiger, kommer din vinst att vara baserad på det fullständiga värdet av handeln, oavsett vilken marginal den handlades på. Om instrumentet förlorar värde efter köppositionen, kommer du att vara ansvarig för den fullständiga förlusten, oavsett vilket marginal den handlades på.

Skillnad mellan index ETF:er och ETF:er med CFD:er

An Exchange Traded Fund (ETF) är en fond som må följa ett fullständigt marknadsindex. Exempelvis finns det SPDRUSA500 som följer S&P och TQQQ som följer NASDAQ 100. De är oftast passivt hanterade, vilket betyder att även om det finns en betecknad fondförvaltare, har denna förvaltare endast tillgång till en specifik procent (exempelvis 5%) av den fullständiga fonden. Resterande följer ett marknadsindex.

ETF:er köps oftast och handlas på ett liknande sätt som aktier, men olikt fonder som endast kan handlas vid slutet av varje handelsdag, kan ETF:er köpas under hela dagen. Handlare bör känna till att olikt aktier finns det oftast en transaktionsavgift och utgiftsratio som följer med ETF:er, vilket påverkar dess attraktivitet för de som vill göra kortsiktiga transaktioner.

ETF:er med CFD:er tillåter handlare att öppna ett kontrakt för att spekulera på prisrörelser av dessa ETF:er tillsammans med en hävstångseffekt, utan att behöva köpa den underliggande tillgången.

Jordglob med en graf som visar trender

Hitta sektorindex hos Plus500

Plus500 erbjuder CFD:er både för hela marknader och exklusiva sektorindex.

För att hitta dessa index kan du logga in på ditt konto och se instrument efter kategori, detta hittas i den vänstra kolumnen. Klicka på ‘Sector Indices’ för att se den fullständiga listan av handelsbara instrument.

Dessa inkluderar:

På högersidan av varje indexrad kan du klicka på informationsikonen för att se en sammanfattning för indexen, köp- och säljpriser, handlares känslor, samt många insikter som kan bidra med information vad gäller ett index prestation.

Handlare kan ta en titt på vår plattform eller sociala medier för att se när nya CFD:er för index läggs till.

Lithiumbatteri med Bitcoin

Sista tankar

CFD:er för index erbjuder handlare ett alternativt instrument för individuella aktier. I rörelse bredvid de vinster och förluster av flera företag är fluktueringar vanligtvis mindre drastiska och rör sig tillsammans med konsumenters förtroende och stora marknadshändelser. Detta är i kontrast med individuella aktier som kan se flyktighet som ett resultat av en misslyckad produktlansering, PR-problem, dåliga försäljningar eller andra faktorer.

Medan ett enskilt företags vinster eller förluster har en effekt på det övergripande indexvärdet, kan de absorberas eller kompenseras av en potentiell vinst eller förlust av andra företag inom samma index.

*Produktutbudet är föremål för operatören.
Behöver du hjälp?
Support dygnet runt