Investors

Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
RightLeft

Plus500 has developed and operates an online trading platform for retail customers to trade CFDs internationally over more than 2,100 different underlying global financial instruments comprising equities, indices, commodities, options, ETFs and foreign exchange. The Group enables retail customers to trade CFDs in more than 50 countries. The trading platform is accessible from multiple operating systems (Windows, smartphones (iOS, Android and Windows Phone), tablets (iOS, Android and Surface), Apple Watch and web browsers).

Investor Contacts

Elad Even-Chen
T +972 4 818 9503
ir@Plus500.com

Skyddat av SSL

Plus500är ett varumärke för Plus500 Ltd.Plus500 Ltd är verksamt genom följande dotterbolag
Plus500CY Ltd är auktoriserat av och står under tillsyn av Cyperns finansinspektion (licens nr 250/14).
Plus500CY är emittenten och säljaren av finansiella produkter som beskrivs eller som erbjuds på denna webbplats.
Plus500UK Ltd Godkänd och reglerad av Financial Conduct Authority. Brittiska finansinspektionen:s registreringsnummer: 509909.
Plus500AU Pty Ltd AFSL #417727 utfärdat av Australian Securities and Investments Commission