CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.

72% av CFD-konton tillhörande icke-professionella kunder förlorar pengar.

Meny

Halveringen av Bitcoin 2020: Allt du behöver veta

Under hela dess elvaåriga historik så har vi sett två tidigare halveringar av Bitcoin, samt att under båda dessa så påverkades priset av Bitcoin. En halvering av Bitcoin är när takten av skapandet av nya Bitcoins halveras, vilket händer ungefär var fjärde år. Nästa halvering för Bitcoin kommer förmodligen att ske i maj 2020. Vi lever för närvarande i ett väldigt annorlunda ekonomiskt landskap än vid de förra halveringarna: vad kan detta betyda för Bitcoins pris efter nästa halvering?

Vid första anblick så kan en halvering låta som något negativt för Bitcoin miners; men för handlare och investerare så kan det komma med många fördelar. Syftet med den här artikeln är att utforska den potentiella påverkan av nästa halvering, (schemalagd i maj 2020). Vi kommer även kolla lite på hur du kan handla den, samt även sätt för hur du kan hantera och minska din risk på ett effektivt sätt. Låt oss först förstå vad en halvering är, samt vad vi kan förvänta oss vad gäller priset hos Bitcoin under 2020.

Vad är halveringen av Bitcoin?

Endast 21 miljoner block av Bitcoin kan genereras av nätverket. Bitcoin bryts, samt att människor som utbryter dessa blir belönade med Bitcoins. När en halvering sker så får miners 50% mindre Bitcoin, men för samma möda. Syftet med en halvering är tillgång och efterfrågan: Med mindre tillgång, så tillkommer större efterfrågan, vilket gör att värdet generellt sett förväntas att höjas.

Hur kommer halveringen av Bitcoin att påverka priset?

Vid efterdyningarna av tidigare halveringar så har priset av Bitcoin mot USD gått upp i värde. Exempelvis så ökade priset av BTC/USD i raketfart från $11 till över $1000 efter halveringen 2010 - en ökning av 80 gånger. Efter halveringen 2016 så ökade Bitcoins pris igen; BTC stannade i samma prisnivå av $580-700 i några månader, innan det i slutet av året nådde $900.

Det är dock viktigt att notera att efterfrågan för Bitcoin kan fluktuera drastiskt, samt att omständigheterna för varje enskild halvering är annorlunda. Det betyder att det inte är enkelt överhuvudtaget att tillskriva en hausseartad eller baisseartad prisrörelse till en specifik halvering.

Vissa analytiker tror att eftersom att den förvänta halveringen i maj kommer att hända mitt under den globala krisen, så kommer det att resultera i en ökad efterfrågan. Det är dock viktigt att komma ihåg att med tanke på den exempellösa globala krisen, så är detta endast spekulationer.

Hur ofta sker denna halvering av Bitcoin?

En halvering av Bitcoin är schemalagd att genomföras varje gång 210,000 Bitcoin skapas, vilket händer ungefär vart fjärde år. Vi har sett två halveringar än så länge; den första i november 2010, då miners gick från att bryta 50 BTC var tioende minut, till att bryta 25 BTC var tioende minut. Nästa halvering inträffade i juli 2016, då miners istället började att bryta 12,5 nya BTC var tioende minut. I maj 2020 så kommer vi får se en halvering som gör att de BTC som bryts går ner till 6.25 var tioende minut.

Tabell med information om föregående och projicerade halvering av Bitcoin.

Fördelar och nackdelar med en halvering av Bitcoin

Vid första anblick så kan en halvering anses som något negativt, speciellt för Bitcoin miners. Men, för investerare och handlare så kan det finnas positiva effekter av en halvering.

Eftersom att priset av Bitcoin tenderar att öka i värde efter varje halvering, så kan de som äger Bitcoin generellt sett se positiva effekter; att värdet av deras tillgångar ökar.

Halveringar tenderar att vara en bra sak för efterfrågan av Bitcoin, då tillgången avtar - detta kan anses vara en katalysator för positiv prisutveckling för framtiden av Bitcoin, samt andra altcoins.

Handlare måste dock tänka på att det även kan finnas vissa negativa bieffekter av en halvering av Bitcoin. Vissa analytiker har förutspått att andra altcoins kan få lida som ett resultat av halveringen; efter Bitcoins framtåg i 2019 så var det många mindre altcoins som fick lida, då många investerare vände sig till Bitcoin.

Det finns även en risk att Bitcoin kan drabbas av en stor krasch om miners säljer av sina belöningar tack vare den plötsliga dubblingen av kostnader som krävs för att bryta.

Flyktighet tenderar även att hända som ett resultat av halveringen, vilket kan vara en fördel eller nackdel - vanligtvis så ökar flyktigheten innan och efter en halvering. Handlare kan använda flyktighet till sin fördel; vilda fluktueringar i priset kan dock göra det svårt att hitta ett mönster, vilket gör att det därmed blir svårare att implementera en framgångsrik handelsstrategi.

Hur kan jag handla halveringen av Bitcoin?

Tidigare halveringar har lett till ett uppsving för priset av Bitcoin. Den första halveringen ledde till att BTC’s pris hoppade från $11 till $1,100, samt att den andra halveringen ledde till att Bitcoins värde ökade från $600 till $20,000 på 18 månader. Omständigheterna runt omkring varje halvering kan dock vara annorlunda, samt att efterfrågan för Bitcoin kan fluktuera ganska grovt, speciellt under den nuvarande pandemin, vilket har visat sig vara ett ekonomiskt test även för de mest ‘stabila’ tillgångarna.

Även om vissa tror att Bitcoin kan gå i samma direktion som aktier och andra tillgångar vad gäller att investerare likviderar sina positioner till cash, då är andra hoppfulla om att detta tillsammans med halveringen kan göra att priset på Bitcoin kan överstiga sitt tidigare rekord under 2017, samt nå $20,000.

Ta en titt på tabellen nedan för att förstå den direkta påverkan som halveringar har haft på priset för BTC/USD i det förflutna:

Diagram som visar påverkan av priserna efter halveringen av Bitcoin.

Hur kan jag dra nytta av BTC-halveringarna?

Bitcoin är dyrt att köpa. Om du KÖPER Bitcoin och priset kraschar, då kommer du att vara fast med en dyr förlust. Ett alternativ till att köpa Bitcoin kan istället vara att handla CFD:er för Bitcoin, vilket betyder att du spekulerar på prisrörelsen, istället för att köpa själva tillgången. Du kan vänta på att halveringen ska ske, samt sedan öppna antingen KÖP eller SÄLJ-positioner i BTC/USD, beroende åt vilket hållet du tror att paret kommer att röra sig. Med CFD:er kan du även handla på både stigande och fallande marknader. Om du tror att priset av Bitcoin kommer att falla, då kan du öppna en SÄLJ-position. Alternativet är att om du tror att priset kommer att stiga, då kan du KÖPA lågt och SÄLJA högt.

Hur hanterar jag riskerna av att handla med Bitcoin?

Det finns flera olika åtgärder du kan implementera för att hantera din risk, bland annat att begränsa det kapital du använder till varje handel. Det kan vara 10%, eller 5% beroende på din handelsstrategi.

Du kan även använda riskhanteringsverktyg som Stop Loss och Take Profit som finns att använda hos Plus500’s plattform. Stop Loss stannar din handel när värdet av en tillgång faller till, eller förbi en viss nivå. Take Profit tillåter dig att stänga en position när den har nått en viss nivå av vinst, detta för att säkra vinsterna. Det finns även Garanterat stopp, här tas en avgift ut, men funktionen garanterar att din position kommer att stänga vid exakt den kurs som du specificerar.

Bitcoin-skärm hos Plus500's plattform

Illustrativa priser.

Hur kommer halveringen av Bitcoin påverka kryptomarknaderna?

Vad gäller kryptomarknaden som helhet, så tenderar Bitcoin att vara flaggbärare för den bredare marknaden. Mestadels av de ledande kryptovalutorna verkar att stiga när Bitcoin stiger under en längre tid, vilket gör att man kan dra slutsatsen att altcoins som Ethereum och Litecoin, samt Bitcoin tenderar att vara korrelerade. Aforismen “A rising tide lifts all boats” verkar uppenbarligen att vara fallet med altcoins, då dessa har handlats i en hassueartad trend efter varje halvering. Samtidigt som den globala ekonomin är i kaos, samt att nästan alla tillgångar lider som ett resultat av detta, så kan ägare av Bitcoin möjligtvis skörda frukterna av detta vid nästa halvering. Håll koll på detta och kom ihåg att du kan handla CFD:er för Bitcoin med Plus500.

*Beroende på tillgängligheten för operatören.

Behöver du hjälp?
Support dygnet runt