Villkor och avtal

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt och kan resultera i förlust av hela ditt kapital. Se till att du till fullo förstår riskerna.

Användarvillkor

Avtalet reglerar förhållandet mellan kunden och bolaget och ger detaljerade uppgifter om alla allmänna villkor som gäller för användningen av handelstjänsten som erbjuds av Plus500CY.

Webbplatsens villkor

Din åtkomst till denna webbplats är föremål för våra villkor och övriga uttalanden och meddelanden.

Riskbeskrivande meddelande

Vårt riskbeskrivande meddelande ger kunderna information om riskerna med CFD:er, men det kan inte förklara alla risker och inte heller hur sådana risker hänför sig till en kunds personliga förhållanden. Det är viktigt att våra kunder till fullo förstår riskerna innan de beslutar sig för att inleda en handelsförbindelser med oss.

Sekretesspolicy

Vår policy för att hantera och skydda våra kunders personuppgifter och om användning och hantering av cookies.

AML policy

Denna policy beskriver system och rutiner för att säkerställa att vår verksamhet inte används i samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sådana processer innefattar kundidentifiering och due diligence-kontroller vilka vi tillämpar för att verifiera information om våra kunder.

Policyförklaring om intressekonflikter

Vår policy om övervakning och hantering av eventuella intressekonflikter inom Plus500CY, mellan Plus500CY och dess kunder och bland Plus500CY kunder. Vårt mål är att upprätthålla våra kunders bästa intressen.

Policy för exekvering av order

Vår policy är att erbjuda "bästa möjliga utförande" när vi utför order för kunds räkning; Plus500CY vidtar rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för våra kunder. Det är vår plikt att göra affärer med dig på ett ärligt, rättvist och professionellt sätt och att agera i ditt bästa intresse när vi utför order.

Ersättningsfonden för investerare

Plus500CY är medlem i Ersättningsfonden för investerare ("ICF"), vilken ger ersättning till berättigade detaljhandelskunder i händelse av att ett cypernbaserat värdepappersföretag inte kan uppfylla sina skyldigheter gentemot sina kunder.

Företagsinformation

Licensinformation och kontaktuppgifter till Plus500CY Ltd

Process för klagomål

Fullständig information om vår klagomålsförfarande finns här.

KID-dokument (Key Information Document)

Detta dokument förser dig med nyckelinformation om våra investeringsprodukter

Varför Plus500?

Enkel & intuitiv plattform

Konkurrenskraftiga spreads

Inga provisioner

Auktoriserad och regulerad

Skydd mot negativt saldo

Online-support dygnet runt

Support dygnet runt
Behöver du hjälp?
Support dygnet runt

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt och kan resultera i förlust av hela ditt kapital. Se till att du till fullo förstår riskerna.