Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt och kan resultera i förlust av hela ditt kapital. Att handla med CFD:er kanske inte passar dig. Se till att du till fullo förstår riskerna. Vänligen ta vårt utdrag om riskinformation och användarvillkor i beaktande före du använder vår service.

Hantera din önskade hävstångseffekt för kontot

Hantera din önskade hävstångseffekt för kontot
 • Handla med den hävstångseffekten som bäst passar dina handelsbehov
 • Du kan handla med hög eller låg hävstångseffekt
 • Nattpremie gäller fortfarande

Hos Plus500 kan du handla med hög eller låg hävstångseffekt beroende på den fördefinierade hävstångseffekten på varje instrument, värdet på det 'Totala värdet på din position' och 'Kapitalet.' Du kan styra ditt 'Eget kapital' genom att sätta in eller ta ut medel.  Du kan du styra ditt 'Totala positionsvärde' genom att öppna eller stänga positioner.
Ditt 'Totala positionsvärde' och 'Eget kapital' visas på kontots ögonblicksbild som nås från huvudhandelsfönstret.

Exempel:

Om du sätter $100 000 [ditt eget kapital är $ 100 000] och köper naturgas för värdet $100 000, då handlar du med en hävstångseffekt som är 1 [ingen hävstångstångseffekt]. Vänligen observera att du fortfarande skulle betala nattpremien för alla positioner som innehas över natten.

Om du sätter in $20 000 [ditt eget kapital är $ 20 000] på Plus500 och köper naturgas för värdet $200 000, då handlar du med en hävstångseffekt som är 10. Såsom tidigare betalar nattpremien för alla positioner som innehas över natten.

Ställ in 'Stäng vid vinst' [Limit] eller 'Stäng vid förlust' [Stop loss] prisnivåerna

Ställ in 'Stäng vid vinst' [Limit] eller 'Stäng vid förlust' [Stop loss] prisnivåerna
 • Avgiftsfritt
 • Hjälper att ställa in fördefinierade gränser

En Stop loss Stäng vid förlust kan läggas till dina affärer antingen innan du öppnar dem eller genom att redigera en öppen position.   Ställ in den prisnivån som din position ska stänga om marknaden vänder sig mot dig.  En grundläggande stop loss garanterar inte att din position kommer att stängas på den exakta prisnivån som du anger.  Om det plötsligt uppstår klyftor nedåt eller uppåt i marknadspriset, utanför din stoppnivå, då är det möjligt att din position kommer att stängas vid en sämre prisnivå än den inställda. Detta kallas "avvikelse".

Exempel:

Google handlas för $1194 - $1196   (Sälj/Köp)
Du köper 10 Google-aktier.
Du vill begränsa din förlust till $1000. [ibland kan du förlora mer på grund av avvikelse]
Du placerar ett 'Stäng vid förlust' [Stopp loss] pris på $1096.
Google 'klyftar ned' direkt till $1094 och sedan till $1080.
Din position stängs på $1094.
Din förlust är: 10*(1196 - 1094) = $1020.

Garanterat stopp

Garanterat stopp
 • Extra spread gäller
 • Limiter Begränsar på din egen risk
 • Känn i förväg till din maximala möjliga förlust

Genom att lägga till ett garanterat stopp på din handel sätts en absolut limit begränsning för den potentiella förlusten. Även om det plötsligt uppstår en marknadsklyfta, kommer din position att stängas vid exakt det angivna priset, utan risk för avvikelse.
Ett 'Garanterat stopp' finns tillgängligt endast för specificerade instrument.  Om ett instrument stöder ett 'Garanterat stopp' kommer en tydlig kryssruta att visas. 
'Garanterat stopp' information: 
De kan endast placeras på en ny handel och kan inte läggas till en befintlig position. Kan aktiveras/redigeras endast när instrumentet är tillgängligt och handlar. När det har aktiverats kan det inte tas bort, endast stoppriset kan ändras.
Spread regleringsavgiften för ett 'Garanterat stopp' återbetalas inte när det har aktiverats och den visas innan godkännandet.
Observera att ett Garanterat stopp pris måste ligga på ett visst avstånd från instrumentets aktuella handelskurs.

Exempel:

Google SÄLJ/KÖP = $498/$500.
Du köper 10 Google-aktier, låt oss säga att då är spread regleringsavgiften för Garanterat stopp $10.
Du placerar ett Garanterat stopp vid $450.
Google sjunker till $400, och du kommer att avsluta positionen vid $450 och inte $400.

Med ett garanterat stopp på 10 aktier: V&F = $4500 - $5000 - $10 [garanterat stopp spread justering] = - $510
Utan ett garanterat stop: P&L = $4000 - $5000 = -$1000

Prisvarningar

Prisvarningar
 • Avgiftsfritt
 • Används när marknaden gör viktiga drag, men håller din position öppen
 • Få e-post, SMS eller push-anmälan notifikationer

Ställ in prisvarningar som meddelar när marknaden når en viss köp- eller säljkurs.   Till skillnad från ett stopp, håller en prisvarning din position öppen, så att du kan bestämma vilka åtgärder som ska tas då marknaden rör på sig.
I instrumentlistan och i instrumentinformationsskärmen finns en klockikon - klicka på klockan för att öppna prisvarningsskärmen.

Exempel:

Olja handlas för $105 per fat. Du tror att om olja kommer att handlas för $80 då finns det en möjlighet.
Du ställer in ett prisalarm på Olja vid $80.
Olja dyker til $78.
Du får e-post och SMS som informerar dig om det nya priset på olja.

Efterföljande stopp - skyddar automatiskt positionens negativa utveckling medan den låser den positiva utvecklingen.

Efterföljande stopp - skyddar automatiskt positionens negativa utveckling medan den låser den positiva utvecklingen.
 • Avgiftsfritt
 • Lås in dina vinster
 • Korrigerar automatiskt 'stop-priset'
 • Garanteras inte

En order med efterföljande stopp har som uppgift att skydda dina vinster. Placera en order med efterföljande stopp när du öppnar din handel, och detta tillåter din position att förbli öppen så länge som priset rör sig i rätt riktning, men stänger handeln genast då priset ändrar riktning med ett visst antal pips.
Genom att använda en order med efterföljande stopp låser du vinster medan du begränsar dina förluster, utan att behöva manuellt justera stop loss-priset på din position/dina positioner.
Vänligen observera att denna egenskap är gratis, och endast finns tillgänglig som en icke-garanterad stopp-order.

Exempel:

Yahoo-CFD handlas för $ 45,51/$ 45,73 (köp/sälj).
Du köper 100 aktier av Yahoo-CFD till kursen av $ 45,73 när 1 pip = $ 0,1.
Du placerar en order med efterföljande stopp vid 50 pips, vilket resulterar i enstop loss-order vid kursen $ 45,01 ($ 45,51 – $ 0,50).
Om säljspriset på Yahoo-CFD:er snabbt börjar att stiga och når $ 47,60, kommer den nya stop-loss ordern följer ändringen till $ 47,10 ($ 47,60 - $ 0,50).
Om säljspriset på Yahoo CFD:er fortsätter att stiga och når $ 49,75, kommer den nya stop loss-orderna att följa ändringen till $ 49,25 ($ 49,75 - $ 0,50).
Efter ett tag sjunker säljspriset på Yahoo-CFD:er och når $ 46,51.
Eftersom du hade ett efterföljande stopp med priset placerat på $ 49,25, kommer Plus500 att stänga ordern till detta pris om möjligt. Om inte, kommer positionen att stängas vid den näst bästa tillgängliga kursen.
I detta fall, rörde sig säljspriset från $ 49,75 till $ 46,51, och positionen stängdes därför vid den näst bästa tillgängliga kursen på $ 46,51.
Sammandrag av vinst: 100* ($ 46,51–$ 45,73) = $ 78.