Riskstyrning och ordertyper

Köper och säljer till marknadskurser

Kunder kan använda Plus500 för att köpa och sälja CFD-instrument till den aktuella marknadskursen (inom den prisspread som har angetts för det specifika instrumentet). "Marknadsspreaden" för varje CFD-instrument visas i popup-fönstret Köp/Sälj som visas när du klickar på "köp" eller "sälj" på startsidan på handelsplattfomen. För att hjälpa kunder att hantera risk erbjuder Plus500 olika "ordertyper" på handelsplattformen. En limit är mycket användbar om till exempel din internetuppkoppling avbryts av någon anledning.

Stoppgräns

En Stop Limit-order är ett sätt att skydda dina vinster om instrumentet (valutor, aktier, råvaror eller index) stiger. Med stop limit ordern instruerar du Plus500 att sälja ett instrument när och om instrumentet når ett visst pris.

Stop Loss – (Maximal förlust)

En Stop Loss-order är ett sätt att skydda dig från en förlust om instrumentet (valutor, aktier, råvaror eller index) sjunker. Med stop loss-ordern instruerar du Plus500 att sälja ett instrument när och om instrumentet sjunker till ett visst pris.

När aktien når detta pris blir Stop Loss-order en marknadsorder. Med en marknadsorder instrueras Plus500 att genast sälja till bästa möjliga pris. I en volatil marknad får du kanske inte exakt det pris du vill ha.

Skydda dina vinster
Stop loss-ordern används för att skydda dina vinster för en aktie som stiger. Du bestämmer priset som du vill stänga ett instrument för och instruerar Plus500 att stänga positionen om detta pris uppnås.

Garanterat stopp

Genom att lägga till ett garanterat stopp sätts en absolut gräns för en potentiell förlust av en position.
Även om det plötsligt uppstår en marknadsklyfta, kommer positionen att stängas vid exakt det pris som är angivet, utan risk för avvikelse.
Endast vissa instrument stöder "Garanterat stopp". Om instrumentet stöder Garanterat stopp visas en kryssruta för det.

Information om "Garanterat stopp":

 • Kan endast placeras på en ny handel och kan inte läggas till en befintlig position.
 • Kan aktiveras/redigeras endast när instrumentet är tillgängligt och handlas. När det har aktiverats kan det inte tas bort, endast värdet kan ändras.
 • Extra spread för "Garanterat stopp" kan inte återbetalas då det är aktiverat och den visas innan du godkänner ett "Garanterat stopp".
 • Måste ligga på ett visst avstånd från den aktuella kursen på vilken instrumentet handlas på.

Exempel:
Google SÄLJ/KÖP = $498/$500.
Du köper 10 Google-aktier, låt oss säga att då är extra spread för Garanterat stopp $10.
Du placerar ett Garanterat stopp vid $450.
Google sjunker till $400, och du kommer att avsluta positionen vid $450 och inte $400.

Med garanterat stopp: V&F = $4500 - $5000 - $10 [garanterat stopp extra spread] =-$510
Utan garanterat stopp: V&F = $4000 - $5000 = -$1000

Order med efterföljande stopp

Med funktionen Trailing Stop kan handlare lägga en Stop Loss-order som automatiskt uppdateras för att låsa in vinster när marknaden rör sig i rätt riktning. Du lägger Trailing Stops genom att klicka på "Avancerat" när du skapar en "Marknadsorder".

Det finns fyra sätt att ange en Stop Loss-order.

 1. Du anger en Trailing Stop-kurs. Om till exempel kursen på aktien är $40 per andel, anger du en Trailing Stop Loss-order på $37,50 per andel.
 2. Du anger det högsta belopp som du är beredd att förlora. Plus500 beräknar sedan den relevanta Trailing Stop-kursen.
 3. Du anger antalet punkter från den aktuella kursen. Plus500 beräknar sedan den relevanta Stop Loss-kursen.
 4. Du anger ett procenttal från den aktuella kursen. Plus500 beräknar sedan den relevanta Stop Loss-kursen.

Exempel på en Trailing Stop:
Kl. 12:50 Yahoo handlas för $45,51/$45,73 (Sälj/Köp)

Kl. 12:50 Du lägger en marknadsorder med Trailing Stop på 50 punkter = $0,5 = (-1,1 %) att köpa 100 Yahoo aktier
Du köper 100 Yahoo-aktier på $45,73
Det innebär att det stopp loss exekveras när kursen på Yahoo är $45,01. ($45,51 – $0,5)

Kl. 14:05 Yahoo-kurserna börjar snabbt att stiga och når $47,60 (den nya stoppkursen ändras till $47,10)

Kl. 15:10 Yahoo-kurserna fortsätter att stiga och når $49.75 (den nya stoppkursen ändras till $49,25)

Kl. 16:15 Yahoo-kurserna faller tillbaka snabbt och når $42,51. Eftersom du har en stoppkurs på $49,25, exekverar Plus500 Stop Loss vid denna nivå. Stop Loss exekveras.

Vinstsammanfattning: 100* ($49,25–$45,73) = $352. (Om du inte hade angett en Trailing Stop och endast hade en Stop Loss skulle du ha gjort en stor förlust.)

Ingångsorder

Ingångsorder exekveras när marknadspriset når ditt angivna pris och öppnar en ny position. Priset kan vara över eller under den aktuella kursen.

Det finns fyra typer av ingångsorder:

 1. Ingångsgräns-Köp: vänta tills priset går under det aktuella priset (används vid köp).
 2. Ingångsstopp-Köp: vänta tills priset går över det aktuella priset (används vid köp).
 3. Ingångsgräns-Sälj (gå kort): vänta tills priset går över det aktuella priset (används vid sälj).
 4. Ingångsstopp-Sälj (gå kort): vänta tills priset går under det aktuella priset (används vid sälj).

Om du till exempel vill köpa Google-aktier, men inte förrän priset sjunker till $450 lägger du en Ingångsgräns-Köp på $450. Om priset aldrig backar till den nivån förblir ordern oexekverad, men det är en pågående order tills du avbryter den.

Gör helt enkelt så här om du vill skapa en ny ingångsorder med Plus500:
→ Gå till startsidan
→ Klicka på "Köp" eller "Sälj"
→ Klicka på "Avancerat"
→ Fyll i den relevanta ingångsordern
→ Klicka på "Köp"

Rollover

Instrument som handlats på framtida kontrakt har ett förfallodatum. Då förfallodatumet har nåtts kommer positioner automatiskt att rullas över till nästa kontrakt. Datumet och tidpunkten för rollovern visas i uppgifterna om varje instrument.

På grund av att köp- och säljkurserna varierar beroende på kontrakt, kommer Plus500 att göra en justering i ditt kapital för prisskilnaden. Detta ser till att ditt kapital inte ändras och att du inte gör vinst/förlust på prisskillnaden av gamla och nya kontrakt.

Om det nya priset är högre än det gamla priset, kommer köppositioner att få en negativ justering och säljpositioner kommer att få en positiv justering. Om det nya priset däremot är lägre än det gamla priset, kommer köppositioner att få en positiv justering och säljpositioner kommer att få en negativ justering.

Till på köpet kan positioner debiteras med en spread vid tidpunkten av rollovern.

Exempel på kalkyl av rolloverjustering:
Du håller en KÖP-position på 100 kontrakt i olja.

Olje kontraktkurs vid tidpunkt av rollover:
Befintligt kontrakt köpkurs = $45.30
Befintligt kontrakt säljkurs = $45.25
Nytt kontrakt köpkurs = $46.50
Nytt kontrakt säljkurs = $46.45

Justeringskalkyl:
Köpkurs skillnad = [Nytt kontrakt säljkurs] - [Befintligt kontrakt säljkurs] =
$46.45 - $45.25 = $1.2
Köp värdejustering = - ([Mängd av kontrakt] * [Köpkurs skillnad]) =
- (100 * $1.2) = - $120

Spreadjustering = [Mängd av kontrakt] * [Nytt kontrakt Spread] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Köp totaljustering = [Köp värdejustering] - [Spreadjustering] =
- $120 - $5 = - $125

Summering:
Du kommer att fortsätta att hålla samma position på 100 kontrakt i olja.
Du kommer att få en justering på -$125.
Ditt kapital förblir det samma exklusive $5 spread.

Kalkyl av ovan exempel för en Säljposition
Säljkurs skillnad = [Nytt kontrakt köpkurs] - [Befintligt kontrakt köpkurs] =
$46.50 - $45.30 = $1.2
Sälj värdejustering = [Mängd av kontrakt] * [Säljkurs skillnad] =
100 * $1.2 = $120
Spreadjustering = [Mängd av kontrakt] * [Nytt kontrakt spread] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Sälj totaljustering = [Sälj värdejustering] - [Spreadjustering] =
$120 - $5 = $115