Öppna en position

För att "gå lång" tryck på "Köp"-knappen bredvid instrumentet på startsidan.

Ett popup-fönster visas med följande information (fälten varierar beroende på vilka instrument du har valt):
Köp i utländsk valuta: Ange antalet poster/lots som du vill köpa.
Antal aktieandelar: Ange antalet andelar som du vill köpa. Du behöver bara ha en liten procent av originalvärdet som du lägger bud för.
Antal kontrakt för index: Ange antalet kontrakt som du vill köpa. Varje indexpunkt är värt ett visst belopp – vanligtvis 1 USD eller 1 EUR beroende på vilken marknad indexet handlas på.
Stäng vid vinstkurs (Stop Limit): Ange den "Stäng vid vinstkurs" som du vill sälja instrumentet för. Detta är vanligtvis den högsta vinsten som du hoppas göra på en affär.
Stäng vid förlustkurs (Stop Loss): Ange den "Stäng vid förlustkurs" som du vill sälja instrumentet för. Detta är vanligtvis den högsta förlusten som du kan klara av för en affär.

Klicka på "Avancerat" så visas två ytterligare alternativ:
Trailing Stop: Ange "stop loss"-kursen till antalet punkter under högsta priset som instrumentet nåt. Ett "trailing stop" är ett aktiveringspris som flyttar på sig som kan hjälpa dig att maximera och skydda vinsten när priser stiger och begränsa förluster när det sjunker.
Köp endast när kursen är (Limit order): Ange din kurs att endast köpa instrumentet om det går över eller under ett visst angivet pris.

Om du vill "gå kort" trycker du helt enkelt på "Sälj" bredvid ett instrument på startsidan och fyller i fälten i popup-fönstret som tidigare.

Exempel på hur du öppnar en position:
Du har registrerat dig och satt in $1 000 via kreditkort

 • Saldo: $1000 (Insättningar - Uttag + V&F för stängda positioner)
 • V&F = $0 (total vinst och förlust för alla öppna positioner inklusive dagliga premier)
 • Tillgängligt saldo: $1000 (Saldo + V&F för öppna positioner - Säkerhetsmarginal)
 • Kapital: $1000 (Saldo + V&F för öppna positioner)

Klockan 20:07 – du trycker på "Köp" olja som handlas för $60 per fat:
Du har följande villkor:
Antal fat: 100
Stäng vid vinstkurs: $64
Stäng vid förlustkurs: $55
Det totala värdet du har köpt för är: 100*$60.00 = $6 000
Säkerhetsmarginalen som krävs för olja är 10%: $600
Uppehållsmarginalen som behövs för att upprätthålla oljepositionen är 5%: $300

 • Saldo: $1000
 • V&F = 0. (Vanligtvis är oljespreaden 5 cents vilket innebär att du har en V&F på -$5)
 • "Tillgängligt saldo" när du har köpt olja är: $400 ($1 000 - 10%*$6 000 = $400)
 • "Kapital": $1 000 ($1 000 + $0)

Klockan 21:05 – Olja stiger till $64.

 • Saldo: $1 000
 • V&F: +$400 (100*$64-100*$60)
 • Tillgängligt saldo: $800 ($1 000 - 10%*$6 000 + $400 = $800)
 • Kapital: $1 400 ($1 000 + $400)

Klockan 21:15 – Olja stiger till $66 - innan din "Stäng vid vinstkurs" exekveras.

 • Saldo: $1 000
 • V&F: +$600 (100*$66-100*$60)
 • Tillgängligt saldo: $1 000 ($1 000 - 10%*$6 000 + $600 = $1000)
 • Kapital: $1 600 ($1 000 + $600)

Klockan 21:15 – din "Stäng vid vinstkurs"-order utförs och positionen stängs. Du har tjänat $600 på affären.

 • Saldo: $1 600
 • V&F: 0 (inga öppna positioner)
 • Tillgängligt saldo: $1 600
 • Kapital: $1 600