Marginaler

Hävstångseffekt

Termen hävstångseffekt används när en liten ändring i priset på CDF:ens underliggande tillgång blir en större förändring, så att CFD:en erbjuder en "snabbare" avkastning. En hävstångseffekt på "10 %" (eller 1:10) betyder att om priset på den underliggande tillgången förändras med 1 % kommer priset på CFD:en att förändras med 10 %. På handelsplattformen visas hävstångseffekten på varje instrument på länken "Information" som associeras med varje CFD. Hävstångseffekt kallas ibland även för "utväxling" och är en metod att multiplicera vinsten, men förlusterna kan också bli större.

Observera att när hävstångseffekten ökar, blir små prisförändringar i den underliggande tillgången större och den marginal som krävs kommer sannolikt att påverkas därefter.

Begäran om betalning

Underhållsmarginalnivån är den minsta mängd eget kapital en kund behöver för att upprätthålla en öppen position. Om ditt eget kapital understiger minimibeloppet, utför Plus500 automatiskt en margin call-handel och stänger alla öppna positioner tills ditt eget kapital på kontot överstiger kravet underhållsmarginalnivå.

Under vissa omständigheter kommer inte marginalsäkerhetskraven att förekomma om ditt kapital understiger startmarginalen. Det beror på att Plus500 kan ge brokers mer tid för att kunna höja insättningen av kapitalet eller för att kontoinnehavaren ska kunna stänga positionen. Om positionen fortfarande är öppen vid slutet av amorteringsfriheten och kapitalet inte har blivit insatt på ditt konto, kommer positionen eller positionerna att stängas till det tillgängliga priset vid den tiden på din plattform.

Du har registrerat dig och satt in $600 via kreditkort

 • Saldo: $600 (Insättningar - Uttag + V&F för stängda positioner)
 • Tillgängligt saldo: $600 (Saldo + V&F för öppna positioner - Marginalsäkerhet)
 • V&F = $0 (total vinst och förlust för alla öppna positioner inklusive dagliga premier)
 • Kapital: $600 (Saldo + V&F för öppna positioner)

Klockan 11:30 - Du köper 10 Google-aktier (CFD:er) för $540,00
Det totala värdet du har köpt för är: 10*$540,00 = $5 400
Säkerhetsmarginalen som behövs för 10 Google-aktier är 10 %: $540
Uppehållsmarginalen som behövs för att upprätthålla 10 Google-aktier är 5 %: $270

Om kapitalet hamnar under $270 får du en begäran om betalning. Plus500 likviderar dina öppna positioner.

 • Saldo: $600.
 • Tillgängligt när du har köpt Google-aktierna är: $60 ($600 - 10%*$5 400)
 • V&F = $0
 • Kapital: $600 ($600 + $0)

Klockan 12:15 - Google-aktier sjunker till $520

 • Saldo: $600
 • Tillgängligt saldo: $0 ($600 - 10%*$5400 + 10*($520-$540))
 • V&F = -$200 (10*$520 - 10*$540)
 • "Kapital" är $400 (-$200 + $600)

Klockan 13:10 - Google-aktier sjunker till $490. Du får en begäran om betalning och Plus500 likviderar din position.

 • Saldo: $600
 • Tillgängligt saldo: $0 ($600 - 10%*$5400 + 10*($490-$540))
 • V&F = -$500 (10*$490 - 10*$540)
 • Kapital: $100 (-$500 + $600)

Anledningen till att du får en begäran om betalning är på grund av att ditt kapital är $100 och du behöver $270 för att upprätthålla en öppen position med 10 Google-aktier. Av den anledningen har Plus500 likviderat din position. Ditt aktuella saldo är:

 • Saldo: $100 (Saldot ändras bara när du stänger en position eller tar ut medel).
 • Tillgängligt saldo: $100 (Insättningar - Uttag + V&F för stängda positioner)
 • V&F = $0 (inga öppna positioner)
 • Kapital: $100 (Saldo + V&F för öppna positioner)

Marginalsäkerhet

Om du vill öppna en ny position måste kapitalet på kontot överstiga marginalsäkerhetskravet. Marginalsäkerhetskravet anges för varje finansiellt instrument. Om du vill visa marginalsäkerhetskravet för ett visst instrument ska du gå till startsidan på handelsplattformen Plus500. Markera instrumentet du vill visa och klicka på "Detaljer" längst till höger på skärmen. Ett popup-fönster visas och marginalsäkerhetskravet visas längst upp till höger i rutan.

Uppehållsmarginal

Om du vill behålla en ny position öppen måste kapitalet på kontot överstiga marginalsäkerhetskravet. Marginalsäkerhetskravet anges för varje finansiellt instrument.

Om du vill visa marginalsäkerhetskravet för ett visst instrument ska du gå till startsidan på handelsplattformen Plus500. Markera instrumentet du vill visa och klicka på "Detaljer" längst till höger på skärmen. Ett Popup-fönster visas och marginalsäkerhetskravet visas längst upp till höger i rutan.

Säkerhetsåtgärd

Om ytterligare marginal inte betalas in, kommer positionerna att stängas. Detta är en säkerhetsåtgärd för att förhindra att kunderna blir skuldsatta.