Instrumenttyper och prissättning

CFD i andelar/aktier/kapital – Google, Vodafone, Barclays, Nokia, BMW, osv

Med Plus500 CFD i aktier kan du handla CFD i de aktier som omsätts mest i världen. Kontraktsvärdet för en Plus500 CFD i aktier motsvarar priset som anges i cents. Om till exempel en CFD i Google handlas för USD 490,23 motsvarar värdet för en CFD i Google USD 490,23. Med en marginalsäkerhet på 5% kan du få en hävstångseffekt på 20 gånger för de mest omsatta aktierna på världens aktiemarknader.

Handla CFD i index - S&P 500, UK 100, Germany 30, mm

Med Plus500 kan du handla med världens ledande aktieindex. Kontraktsvärdet för en CFD i index motsvarar priset som anges i valutan för indexet. Om till exempel en CFD i DJIA handlas för USD 13 805,56 motsvarar värdet för en CFD i DJIA USD 13 805,56. Med en marginalsäkerhet på 0,3% kan du få en hävstångseffekt på 300 gånger för de mest omsatta indexen på världens aktiemarknader.

Handel i utländsk valuta - EUR/USD, EUR/GBP, USD/JPY, mm

Handla de mest omsatta utländska valutorna med Plus500. Kontraktsvärdet för en CFD i utländsk valuta motsvarar 100 gånger det pris som anges för den andra valutan i paret. Det innebär att om CFD i AUD/USD handlas för 0,9450 blir värdet för en CFD i AUD/USD USD 94,50 eller AUD 100. Med en marginalsäkerhet på 0,3% kan du få en hävstångseffekt på 300 gånger för de mest omsatta utländska valutaparen.

CFD i råvaror – Råolja, guld, silver, mm

Använd Plus500 om du vill handla med världens större råvaror. Kontraktsvärdet för en CFD i råvaror motsvarar priset som anges i råvarans valuta. Det innebär att om CFD i guld handlas för USD 786,40 motsvarar värdet för en CFD i guld USD 786,40 (eller motsvarande 31,10347 gram guld = en troy ounce). Med en marginalsäkerhet på endast 0,7% kan du få en hävstångseffekt på 152 gånger för dessa större råvaror.

Prissättning

Plus500 använder priser i realtid direkt från en erkänd marknad där det underliggande instrumentet handlas. Ett litet räntepåslag läggs sedan till på marknadens medelpris för att komma fram till marknadsspreaden. Information om räntepåslaget finns på fliken Information för varje instrument på handelsplattformen.