Avgifter

Endast spread

Till skillnad från andra tjänsteleverantörer som också tar ut provisioner på varje transaktion, debiterar inte Plus500 handlarprovisioner.

Premie

Om du har en öppen position efter stängningsdags till nästa handelsdag, har du tekniskt sett haft en position över natten, och den måste finansieras. Antingen kan vi lägga till en finansieringspremie (för korta positioner) eller dra av en premie (för långa positioner) i kontot för att täcka nyttan/kostnaden av finansieringen. Premietiden (tiden för marknadens stängning) för varje instrument visas under fliken Information.

För att visa finansieringspremien och "% per dag" för ett specifikt instrument ska du gå till startsidan på handelsplattformen och välja det instrument som krävs och trycka på Information längst till höger i raden.

Obs! Om en position öppnas på en fredag ​​och innehas över natten till följande måndag, nästa handelsdag räknar vi det belopp som vi lägger till eller drar ifrån för finansieringspremien som tre gånger dagsbeloppet för att täcka hela helgen.

Avgift vid inaktivitet

En avgift på upp till 10 USD kommer att tas ut om din handelsplattform förblir oanvänd eller vilande under en tidsperiod som definieras i användaravtalet. Detta är för att kompensera för kostnaderna för att göra tjänsten tillgänglig, även om den kanske inte används.

* För ytterligare information om avgifter, vänligen vänd dig till Användaravtal