Stänga en position

När du har öppnat en position ändras siffrorna för det instrument du har valt i kolumnen ”Högst/Lägst” till en knapp som visar”Stäng position”.

Klicka helt enkelt på knappen ”Stäng position”. Ett popup-fönster visas där du kan bekräfta eller avbryta stängningen.