Kontosaldon

Behållningen: Insättningar - Uttag + P&L hos stängda positioner. Innehåller inte vinst/förlust hos de öppna positionerna

Tillgängligt saldo: Summan som är tillgänglig att användas. Saldo + V&F för öppna positioner - Marginalsäkerhet

V&F: Vinst och förlust av alla öppna positioner (Vinst + Förlust + Daglig premie * antal dagar)

Kapital: Värdering av saldot på checkkontot. Saldo + ∑V&F

Exempel för kontosaldo:
Du har registrerat dig och har satt in $1 000 via kreditkort

 • Saldo: $1 000. (Insättningar - Uttag + V&F för stängda positioner)
 • V&F = $0. (Summa vinst och förlust för alla öppna positioner inklusive dagliga premier)
 • Tillgängligt saldo: $1 000 (Saldo + V&F för öppna positioner - Marginalsäkerhet)
 • Kapital: $1 000 (Saldo + V&F för öppna positioner)

Kl. 13:00 - Du köper 100 fat olja till ett marknadspris av $60 med "Ta Vinsten"-signal när olja når $66.
Den totala summan som du köpte blir: 100*$60 = $6 000
Marginalsäkerhet för olja är 10%: $600
Uppehållsmarginalen för att behålla en oljeposition är 5%: $300

Om din aktie faller under $300 får du ett marginalsäkerhetskrav.

 • Saldo: $1 000
 • V&F = 0 (vanligtvis är oljespreaden 5 cent , vilket innebär att du har en V&L på -$5)
 • Tillgängligt saldo när du har köpt olja är: $400. ($1 000 - 10%*$6 000 = $400).
 • Kapitalet är $1 000 ($1 000 + $0).

Klockan 14:05 - Olja stiger till $64.

 • "Saldo": $1 000
 • "V&F: +$400. (100*$64-100*$60)
 • Tillgängligt saldo: $800. ($1 000 - 10%*$ 6000 +$400= $800).
 • Kapital: $1400 ($1 000 + $400).

Klockan 14:15 - Olja stiger till $66 - Saldo innan "Ta vinsten" utförs .

 • Saldo: $1 000
 • V&F: +$600. (100*$66-100 * $60)
 • Tillgängligt saldo: $1 000. ($1 000 - 10%*$6 000 + $600 = $1 000)
 • Kapital: $1 600 ($1 000 + $600)

Klockan 14:15 - Din "Ta Vinsten" exekveras. Du tjänar $600 på affären.

 • Saldo: $1 600
 • V&F: 0. (inga öppna positioner)
 • Tillgängligt saldo: $1 600
 • Kapital: $1 600