Pengar Skydd för Klienter

Pengar Skydd för Klienter

När du öppnar ett konto hos oss kommer vi att förvalta ditt kapital i överensstämmelse med de regler för kunders medel som Cyperns finansiella tillsynsmyndighet har utfärdat. I enlighet med dessa regler betalar vi in varje kunds medel till ett separat bankkonto för den kunden.

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt och kan resultera i förlust av hela ditt kapital. Att handla med CFD:er kanske inte passar dig. Se till att du till fullo förstår riskerna. Vänligen ta vårt utdrag om riskinformation och användarvillkor i beaktande före du använder vår service.
Pengar Skydd för Klienter
Alla kundmedel förvaltas i avskilda bankkonton i överensstämmelse med Cyperns finansiella tillsynsmyndighets regler för förvaring av kunders kapital. 
Plus500CY Ltd använder endast egna medel för prissäkring 
Plus500CY Ltd använder inte privatkunders pengar för prissäkring 
Plus500CY Ltd spekulerar inte på marknaden 
Plus500CY Ltd har ingen exponering mot företags- eller statspapper 
Plus500CY Ltd står under tillsyn av CySEC 
Plus500CY Ltd investerar inte privatkunders pengar för egen räkning 

Kompensationsfonden för Investerare

Plus500 deltar i kompensationsfonden för kunder hos investeringsföretag i Republiken Cypern. Plus500 ger dig tryggheten, resurserna och den globala räckvidden hos ett multinationellt företag med fler än 1 000 000 kunder över hela världen som genomför flera miljoner transaktioner i månaden. Dessutom är Plus500 skuldfritt, har betydande likviditet och signifikant större kapitalreserver än gällande myndighetskrav. Läs mer:Kompensationsfonden för Investerare