Varningar

Få e-post i realtid, SMS och pushmeddelanden baserade på:

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt och kan resultera i förlust av hela ditt kapital. Se till att du till fullo förstår riskerna.

Kom igång

Att bestämma varningar är gratis, lätt och tillgängligt på alla enheter. Du kan skapa varningar genom att klicka på varningsikonen (  ) på huvudskärmen för handel, och du kan se, ändra och ta bort varningar från Varningar i applikationsmenyn (för mobil och surfplatta) eller på webbhandlarens sidofält.

Hur man bestämmer en varning:

1. Klicka på varningsikonen

2. Bestäm varningsvärden

3. Bli meddelad i realtid

"Prisvarning - EUR/USD
har nått 0.9765"

Pris

Reagera på prisändringar när de sker

Bestäm Pris-varningar för att bli informerad när ett pris når ett specifikt köp- eller säljpris.

Exempel:

Du önskar få reda på när oljans köp-pris når $49.81 därför att du tror att det kommer att stiga. Bestäm en prisvarning, och om olja når denna nivå, kommer aviseringar att skickas till dig via den kommunikationsmetod (e-post/SMS/push) som du valt.

alerts-screen-price

Änring i % (per dag eller timme)

Få omedelbar varsel om procentökning eller -minskning

Använd varningar för Ändring i % för att få aviseringar när ett instruments absoluta prisändring (positiv eller negativ) når en viss nivå. Varningar för ändring i % kan också konfigureras att återkomma på en daglig basis eller per timme.

Exempel:

Du vill bli meddelad om när naturgas stiger med 0,80 % sedan den senaste handelssessionen. När du placerat en varning, och en global marknadshändelse gör att priset stiger med 0,80 %, så kommer du att få en varning där du kan logga in direkt på ditt konto

alerts-screen-change

Handlares åsikter (köpares % vs. säljares %)

Få veta hur andra handlar i realtid

Handlares åsikter är ett unikt aviseringsverktyg som utlöses automatiskt när procenten av köpare eller säljare (bland Plus500-kunder) når en viss nivå.

Exempel:

Den aktuella marknadstrenden för USA 500 är 51 % köpare, 49 % säljare. Du vill veta när köparnas % når eller överstiger 56 %, så följaktligen placerar du en varning för handlares åsikter.

alerts-screen-sentiment
Support dygnet runt
Behöver du hjälp?
Support dygnet runt

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt och kan resultera i förlust av hela ditt kapital. Se till att du till fullo förstår riskerna.