Vilka är riskerna med att handla CFD:er?

Det finns ett antal risker med att handla CFD:er. Dessa risker kan leda till ofördelaktiga finansiella resultat för dig. Det är ditt ansvar att bevaka alla risker som associeras med din handel.
Du bör inte använda vår service om du inte fullständigt förstår de finansiella produkterna, och fördelarna och riskerna som är associerade med dem. Några av riskerna associerade med att använda våra CFD-handelsfaciliteter inkluderar:

  • Marknadsinstabilitet
    Marknader utsätts för många påverkningar som kan resultera i snabba prisvariationer. På grund av denna marknadsinstabilitet finns det inga CFD-transaktioner tillgängliga via vår handelsplattform som kan anses vara "riskfria". Med tanke på de potentiella nivåerna av instabilitet i marknaderna rekommenderas det att du hela tiden noga övervakar dina transaktioner. Till exempel: värdet på investeringar betecknade i utländsk valuta kommer att påverkas både av förändringar i växelkursen och marknadsutvecklingen.
  • Motpartsrisk
    Med tanke på att du gör affärer med oss som en motpart till varje transaktion, kommer du att ha en exponering till oss relaterad till varje transaktion. I varje fall är du beroende av vår förmåga att möta våra skyldigheter till dig under villkoren för varje transaktion. Den här risken beskrivs ibland som en motpartsrisk.
  • Risk med hävstångseffekt
    Handel med CFD:er innebär en hög grad av hävstångseffekt. Du kan lägga ut en relativt liten marginalsäkerhet som försäkrar en betydligt större exponering till en underliggande tillgång. Att använda hävstångseffekt gör storleken på din handel större, på så sätt att din potentiella vinst och din potentiella förlust förstoras i lika stor mängd. Du bör noggrant bevaka alla dina öppna positioner.

Vänligen se ‘Riskförklaring’ dokumentet som finns tillgängligt på Plus500-webbsidan med en detaljerad beskrivning över riskerna med att handla CFD:er.

Hittade du inte svar på din fråga? Kontakta oss!
E-post

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76,4% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.