CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.

72% av CFD-konton tillhörande icke-professionella kunder förlorar pengar.

Meny

Vad är en “Garanterad stopp-order”?

Under vissa marknadsförhållanden (t.ex under instabil marknad) kan det hända att din Stäng vid förlust-order inte utförs vid exakt den kurs (pris) som du velat. Den här egenskapen kommer att tvinga positionen att stängas vid din valda kurs (pris), även om marknaspriset passerar kursen. När den nivå du angett har uppnåtts kommer positionen automatiskt att stängas. Den här egenskapen är inte tillgänglig för alla instrument och en avgift debiteras genom en bredare spread.

Egenskaper för Garanterad stopp-order:

  • Kan endast läggas på en ny position och kan inte adderas till en existerande position.
  • Kan endast aktiveras/redigeras under instrumentets handelstider.
  • När Garanterade stopp-ordern har lagts in, kan den inte upphävas. Den kan emellertid ändras.
  • Den bredare spread som debiteras när en Garanterad stopp-order placerats kan inte återbetalas efter den blivit aktiverad, och spreaden är synlig före man lägger den här typen av Order.
  • En Garanterad stopp-order måste göras inom vissa avstånd (minsta och största avstånd) från den nuvarande kursen (priset) på instrumentet som visas på handelsplattformen.

För att lära dig hur Garanterat stopp fungerar, vänligen följ det här exemplet:

Alphabets Köp-/Säljkurser är $500/$498.
Du köper 10 CFD:er i akter på Alphabet. Låt oss säga att den Garanterade stopp-orderns bredare spread är $10.
Du lägger in ett Garanterat stopp vid Sälj-kursen på $450.
Alphabets Sälj-kurs faller till $400 → positionen kommer att stängas vid $450 och inte vid $400.
V&F med Garanterat stopp: ($450 - $500)*10 - $10 = förlust på $510.
V&F utan Garanterat stopp: ($400 - $500)*10 = förlust på $1000.

Hittade du inte svar på din fråga? Kontakta oss!
E-post

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.