Vad är en rolloverjustering?

Alltid när ett terminskontrakt når sitt förfallodatum och en automatisk rollover har definierats för instrumentet, rullas alla öppna positioner automatiskt över till nästa terminskontrakt.
För att annulera inverkan på värderingen av den öppna positionen, orsakad av ändringen i det underliggande instrumentets kurs (pris) för den nya kontraktsperioden, görs en kompenserande justering till kontot. Stopp-order och limit-order justeras också för att reflektera instrumentets kurs (pris) i det nya kontrakten.

Värdet på din position fortsätter att reflektera effekten av marknadsrörelsen baserat på din ursprungliga öppningsnivå, storlek och spread. Om det nya kontraktent handlas till ett högre pris, kommer köp-positioner att få en negativ justering, och sälj-positioner kommer att få en positiv justering. Om det nya kontraktet tvärtom handlar till ett lägre pris, kommer köp-positioner att få en positiv justering och sälj-positioner kommer att få en negativ justering.

Exempel på kalkylering av rolloverjustering:
Du håller en köp-position på 100 kontrakt på oljeterminskontrakt.
Kurserna på oljeterminer vid tidpunkten för rollover:
Befintligt kontrakt köp kurs = $61,30
Befintligt kontrakt sälj kurs = $61,25
Nytt kontrakt köp kurs = $62,50
Nytt kontrakt sälj kurs = $62,45

Justeringskalkylering:
Skillnad på säljkurs = [Nytt kontrakt säljkurs] - [Befintligt kontrakt säljkurs] = $62,45 - $61,25 = $1,20
Justering på köp-position = - ([Mängd av kontrakt] * [Skillnad på säljkurs]) = - (100 * $1,20) = - $120

Sammanfattning: Du kommer att fortsätta att hålla de samma positionerna på 100 kontrakt på oljeterminer. En justering på -$120 kommer att adderas/subtraheras. Ditt kapital förblir detsamma.

Se videon här.
Hittade du inte svar på din fråga? Kontakta oss!
E-post

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76,4% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.