Hur hanterar ni bolagshändelser?

En bolagshändelse är en händelse som initieras av ett publikt företag som har inverkan på aktierna utfärdade av företaget. Till exempel:

Utdelning – En del av företagets vinster som tilldelas aktieägarna. När utdelning betalas ut faller värdet på aktien.

Avknoppning – Ett oberoende företag skapas genom utdelningen av nya aktier från moderbolaget. Moderbolagets aktier kommer att förlora värde efter en avknoppning och aktieägarna får aktie i det nya företaget till ett motsvarande värde i kompensation.

Nyemission – Befintliga aktieägare erbjuds rätten att köpa ytterligare aktier i företaget till ett rabatterat pris. Detta sänker vanligtvis priset på företagets aktie.

Aktiesplit – Utökar antalet utestående aktier genom att dela varje aktie samtidigt som marknadsvärdet är detsamma som tidigare. Aktievärdet minskar samtidigt som antalet aktier ökar.

På grund av att du inte äger fysiska aktier när du handlar CFD:er får du inte rösträtt, och inte heller rättigheter under nyemissioner eller liknande händelser som aktiedelning, etc.
För att säkerställa att det inte finns någon väsentlig inverkan på din öppna position (er) efter en en ökning/minskning av företagets aktiekurs, kommer Plus500 automatiskt att addera/subtrahera det belopp du skulle ha uppkommit som en ytterligare förlust/vinst (beroende på din positions riktning) till/från ditt saldo. Detta kallas en "Justering".

Hittade du inte svar på din fråga? Kontakta oss!
E-post

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76,4% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.