Finansiella instrument

Vad kan förorsaka att ett instrument blir nedtonat/otillgängligt?

Ibland är instrument tillfälligt otillgängliga för handel när marknadshändelser begränsar prisinformationen, som exempelvis men inte begränsat till

Läs mer

Hur hanterar ni bolagshändelser?

En bolagshändelse är en händelse som initieras av ett publikt företag som har inverkan på aktierna utfärdade av företaget.

Läs mer

Hur är Plus500-priser kalkylerade?

Plus500 kvoterar priser med referens till priset av det relevanta underliggande finansiella instrumentet och dess spread.
Våra priser fås från ett urval av sjävständiga marknadsdataleverantörer i tredje part som får sin prisinformation från relevanta börser.

Läs mer

Erbjuder ni en Rollover-service?

De flesta instrument vi erbjuder, som är baserade på terminskontrakt, har ett rolloverdatum. Du kan se denna information genom att klicka på länken

Läs mer

Lägger ni till aktieutdelning?

Aktieutdelning är delen av affärsvinst som delas ut till aktieägare, och det sista datum för delat ägarskap att kvaliciferas

Läs mer

Vad är en Spread?

"Spread" definieras som skillnaden mellan "Köp"-priset och "Sälj"-priset på ett instrument vid en särskild tidpunkt.

Plus500 erbjuder två spreadmekanismer för instrument: dynamisk spread vilket är konstant justerat med marknadens spread under perioden som en position är öppen jämfört med en spread som vanligtvis inte ändras med allmänna marknadssvängningar medan en position är öppen, men när marknaden är volatil och icke-likvid, kan ändras till en ny nivå för att bättre återspegla de underliggande marknadsförhållandena. Trots det strävar Plus500 hela tiden att tillhandahålla så snäva spreads som möjligt.

Du bör alltid kontrollera den tillämpliga spreadtypen och se till att du alltid är medveten om instrumentets egenskaper innan du börjar handla. Information om spreadet för ett givet instrument kan hittas på vår webbsida eller handelsplattform under "Information"-länken bredvid instrumentets namn.

Läs mer

Var hittar jag information gällande varje instrument?

Användbar information om instrument finns i “Informations”-fliken för varje instrument på handelsplattformen. Dessa uppgifter kan ibland

Läs mer

Vad är ett instruments förfallodatum?

Instrument som är baserade på terminskontrakt har antingen ett förfallodatum eller ett rolloverdatum. Du ser vilket som gäller genom att klicka på

Läs mer

Vilka handelsinstrument erbjuder ni?

Plus500 erbjuder CFD:er på över 2000 finansiella instrument, inklusive aktier, valuta, index, kryptovaluta, råvaror,

Läs mer

Vad är en rolloverjustering?

Alltid när ett terminskontrakt når sitt förfallodatum och en automatisk rollover har definierats för instrumentet, rullas alla öppna positioner automatiskt över till nästa terminskontrakt.

Läs mer
Hittade du inte svar på din fråga? Kontakta oss!
E-post

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 76,4% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.