Introduktion till CFD:er

Contracts for Differences ("CFD:er") har utvecklats för att ge kunder möjlighet att utnyttja de fördelar som det innebär att äga en aktie, ett index, ETF, forex eller råvara utan att fysiskt själv behöva äga det underliggande instrumentet. En kund ingår ett kontrakt för en CFD till den aktuella kursen. Skillnaden mellan den aktuella kursen och den kurs som positionen stängs på avräknas i kontanter, därav namnet "Contract for Difference" eller CFD.

Vänligen observera att kunden genom att handla med CFD:er kan förlora hela sitt kapital. Vänligen var medveten om riskerna.

Med CFD:er kan kunderna köpa ("gå lång") och stänga positionen senare genom att sälja. Alternativt kan kunderna sälja ("gå kort") och stänga positionen senare genom att köpa. Att sälja till ett högre/lägre pris än inköpspriset ger följaktligen en vinst/förlust.

CFD:er har blivit mer populära under de senaste åren och vi tror att det i större utsträckning kommer att blir det sättet som människor vill handla på de finansiella marknaderna.

Så här fungerar CFD:er: istället för att köpa 1 000 Microsoft-aktier av en börsmäklare kan en kund istället köpa 1 000 CFD:er i Microsoft på Plus500:s handelsplattform. Om priset på Microsoft stiger med 5 dollar per aktie tjänar CFD-kunden 5 000 dollar, på samma sätt som om han eller hon hade köpt själva aktierna som handlas på börsen.

Plus500 erbjuder CFD:er utan mäklarprovision och med mycket attraktiva marginalkrav. Andra fördelar inkluderar inga växlingsavgifter och ingen stämpelskatt. Därmed undviks många av de nackdelar som finns med att handla de underliggande aktierna på börsen. Man undviker kostnader och förseningar för fysisk leverans av aktier samt de registrerings- och depåkostnader som mäklare debiterar. Den andra stora fördelen med att handla CFD:er är att kunderna kan handla på marginalen med hävstångseffekt. CFD-handel innebär att kunderna kan handla en portfölj av aktier, index eller råvaror utan att behöva binda upp stora summor kapital. I exemplet ovan: en kund som köper aktier till ett värde av 50 000 dollar behöver bara betala 1 000 dollar i startmarginal för motsvarande CFD-portfölj.

Alla finansiella rättigheter, till exempel utdelning, regleras i kontanter direkt till CFD-innehavarens konto. En innehavare av CFD:er har däremot ingen rösträtt på samma sätt som innehavaren av en kapitalandel har.

Fullständig information om vår policy för exekvering av order finns på denna länk.